• Čas je vůči nám neúprosný
  • Je potřeba myslet i na poslední cestu
  • Není nutné zatěžovat své blízké
  • Je tu pro Vás možnost pojištění pohřbu
Čas je vůči nám neúprosný1 Je potřeba myslet i na poslední cestu2 Není nutné zatěžovat své blízké3 Je tu pro Vás možnost pojištění pohřbu4 5

Pojištění pohřbu

Pojištění pohřbu  je způsob jak si našetřit nebo smyslu plně uložit finanční prostředky na pohřeb. Většina starších lidí si odkládá peníze na pohřeb na různé účty nebo "ve skříních a pod polštář", aby nezatěžovali své příbuzné a blízké svým náhlým odchodem. Prostě chtějí mít  našetřené peníze na pohřeb, které se opravdu utratí pouze za pohřeb nebo služby s pohřbem spojené.

Proč si zřídit "POJIŠTĚNÍ POHŘBU"

POJIŠTĚNÍ POHŘBU SE SJEDNÁVÁ ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

Je to projekt vytvořený ve spolupráci Pojišťovny české spořitelny a sdružením pohřebních služeb ČR pro zajištění důstojného odchodu našich seniorů a minimalizování sociálních nedůstojných pohřbů.

- V případě úmrtí v důsledku nemoci do dvou let vrací POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY zpět zaplacené pojistné, po dvou letech u úmrtí z důvodu nemoci vyplácí celou pojistnou částku.

- U úrazové smrti vyplácí pojišťovna vždy pojistnou částku, (i když není dospořena cílová částka) kdykoliv, výjimkou při vyplácení u úrazové smrti dle všeobecných pojistných podmínek a smluvním ujednání – jsou např. úmrtí sebevraždou, vraždou nebo úmyslného poškození zdraví s následkem smrti.

- U úmrtí v důsledku nemoci pak pojistnou částku vyplácí pojišťovna po dvou letech dle všeobecných pojistných podmínek a smluvním ujednání

- U vložených peněz jsou vypláceny podíly na výnosech, vyjma úmrtí do dvou let z důvodu nemoci.

- Pojišťovna České spořitelny, u které se pojištění sjednává, je finanční ústav s dlouhodobou historií a díky tomu i důvěrou střadatelů.

- Výplata prostředků na pohřeb je Pojišťovnou České spořitelny vyplácena do tří dnů po obdržení veškerých dokladů a hlášení o pojistné události  (list o prohlídce mrtvého)

- Pojištění pohřbu nepodléhá dědickému řízení

- Výhodné také je, že z vyplacené pojistky se neodvádí žádná daň.

- Stanovená cílová částka navýšená o podíly na výnosech je určena k pokrytí nákladů na pohřeb, kde obmyšlenou osobou může být i váš předem vybraný pohřební ústav, kde si závazně můžete objednat celý obřad. Nebo může být obmyšlenou osobou LDN nebo domov důchodců. Stanovená cena předběžné objednávky je cílovou částkou POJIŠTĚNÍ POHŘBU.

- Můžete si našetřit i na pohřební kamenictví, například urnový hrob, jednohroby, nebo dvojhroby.

- Pozůstalým se určitě bude líbit, že poslední rozloučení je pro ně bez finančního zatížení a zbytečných dohadů mezi pozůstalými a pohřeb je dle přání zemřelého.

Kontakty

Ing. Stanislav Jenší
Mobil: +420 773 614 877
jensi.s@astorias.cz

Edda Jenší Šolcová
Mobil: +420 775 713 540
jensi@astorias.cz

Adresa kanceláře:
Tř. 1. Máje 868/8
460 01 Liberec